Merk datoen 12/11 med treningssamling i Frøyhallen i kalenderen.