Hold av følgende datoer fremover:

20-22 januar – Treningssamling grønn hytte

11 og 12 februar – KS renn. Her trengs det mange til dugnad