Årsmøte torsdag 30. mars på Frøyland Skule kl 19.00
Saker til behandling på årsmøtet må være sendt til styret innen 16. mars.